Shanta karam bhujaga shayanam download

Shanta karam bhujaga shayanam

Shantakaram Bhujagasayanam - In sanskrit with meaning. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं. Shaantaakaaram Bhujagashayanam. Shanta Karam Bhujaga Shayanam, Padmanabham Suresham. Vishvadharam Gagana Sadrusham, Megha Varnam Shubhangam. Lakshmi Kantam Kamala. Shaantaakaaram Bhujagashayanam is a very powerful prayer to Lord Vishnu, the supreme god of Vishnu Mantra - Shantakaram Bhujagashayanam.

Tanno Vishnu Prachodayat. Shanta Karam Bhujaga Shayanam. Padmanabham Suresham. Vishvadharam Gagana Sadrsham. Megha Varnam Shubhangam. Vishnu Shlokam. Shanta Karam Bhujaga Shayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gagana Sadrsham Megha Varnam Shubhangam Lakshmi. Buy Shantakaram Bhujagashayanam: Read Digital Music Reviews - Amazon. com.